Zmena cenníka a návrh migrácie aktuálnych služieb pre najväčšieho slovenského poskytovateľa hostingu

Websupport.sk – najväčší slovenský poskytovateľ hostingu – sa po 18 rokoch rôznych cenníkov a pricingových prístupov rozhodol zjednotiť aktuálne poskytované aj nové služby do jednotného cenníka.

CIEĽ PROJEKTU:

 • Vylepšiť ponuku a štruktúru cien webhostingu

 • Vytvoriť nový, atraktívnejší a efektívnejší cenník

 • Navrhnúť a vytvoriť stratégiu a spôsob automatickej migrácie existujúcich služieb do nového cenníka s cieľom zníženia interných nákladov a inovácie, a to bez strát a s čo najmenšou pocitovou zmenou pre existujúcich zákazníkov

Výsledky

 • Namiesto stovky historických cenníkov jeden

 • Zásadne nižšia komplexita a s ňou súvisiace náklady na údržbu a support

 • Úprava pricingu, ktorá neohrozuje brand

 • Jednoznačne pozitívny biznis case a nové príležitosti na upsell

 • Identifikovaný nezanedbateľný leakage s realistickým návrhom na odstránenie

photo-lahky
Ľuboš Ľahký,
COO Chief Marketing Officer, Websupport
„Za 15 rokov sa v našich cenníkoch nahromadilo veľa nezmyslov, balastu a archaizmov. Tak dlho sme odkladali upratanie v ponuke, až sme sa dostali do takého stavu, že sme nevedeli ani kde začať. Obrátili sme sa na Pricewise, ktorí nás previedli celým procesom rozplietania, analyzovania, nastavovania, plánovania a komunikácie. Bolo veľmi prínosné pozrieť sa na naše dennodenné reálie ich sviežim pohľadom. Množstvo dát a kombinácií, ktoré sa im podarilo zohľadniť je obdivuhodné. Tešíme sa, že spolupráca s Pricewise nekončí odovzdaním návrhu riešenia, ale pokračuje dlhodobým partnerstvom.“

VÝZVY A PRACOVNÝ PRÍSTUP

Fáza 1: Zjednodušenie cieľov a vytvorenie hypotéz

 • Pochopenie situácie klienta, “navnímanie“ aktuálnej biznis situácie počas workshpov a identifikácia kľúčových segmentov zákazníkov a ich predpokladané nákupné správanie

 • Vytvorenie dynamického benchmarkingu česko-slovenského trhu so zohľadnením parametrov ponúkaných služieb

 • Výsledok: set hypotéz o vplyve ponúkaných produktových balíčkov na zákaznícke správanie

Fáza 2: Hľadanie odpovedí v dátach

 • Analýza dát

 • Skúmanie hypotéz z predošlého kroku a sledovanie vývoja situácie z pohľadu dát

 • Nález niekoľkých zdrojov revenue leakage-u a návrh spôsobov ich odstránenia

 • Výsledok: princípy, použiteľné na vytvorenie nového pricingového modelu

Fáza 3: Design nového pricingového modelu

 • Vytvorenie prototypu nového pricingového modelu rozsiahlou iteráciou

 • Cieľom bolo, aby spĺňal tieto podmienky:

  • Pricing vhodný pre aktuálny stav trhu

  • Logický a jednoducho odkomunikovateľný zákazníkovi

  • Je ním možné riešiť stovky rôznych nastavení, v ktorých fungovali existujúci zákazníci

  • Cieľom bolo ostať čo najbližšie pri pôvodnej cene produktu

  • Ak sme museli niektorú z existujúcich služieb zdražovať, tak iba výmenou za zvýšenie jej hodnoty

Fáza 4: Vytvorenie migračnej stratégie

 • Vytvorenie migračnej stratégie algoritmicky tak, aby dala použiť aj na vlastnosti služieb, ktoré budu reálne v čase samotnej migrácie (keďže služby budú migrované postupne)

 • Cieľom bolo nasledovné:

  • Jednoduchý proces migrácie

  • Čo najmenšia zmena pre zákazníka

  • Čo najmenej stratených zákaznikov vďaka strategicky umiestneným zľavám a špeciálnym ponukám

  • Vyčíslenie efektu navrhovaných zmien v niekoľkých rôznych scenároch vzhľadom na reakciu od zákazníkov

Fáza 5: Implementácia

 • Stanovenie postupu (ktorého realizácia je v rukách klienta):

  • Testovanie nového pricingu na nových službách

  • Postupná migrácia všetkých služieb do nových balíčkov

 • Podpora pri migrácii a pri metodike ďalších zmien v pricingu

 • Očakávaný výsledok: pozitívny biznis case, zjednodušenie customer supportu

Bratislavská pobočka

Ružová dolina 8, 821 09, Bratislava Slovenská Republika +421 905 937 773 office@pricewise.sk

Pražská pobočka

Na Perštýně 342/1, 110 00, Praha Česká Republika +420 731 618 725 office@pricewise.cz

DPO

Zodpovedná osoba Mgr. Alžbeta Krejčiová +421 915 916 331 alzbeta.krejciova@pricewise.sk